Thông báo về việc thay đổi thời gian công bố kết quả học bổng Đồng Hành kì 31

Screen Shot 2015-03-31 at 06.23.15

Thân gửi các bạn sinh viên, Do khối lượng hồ sơ nhận được lớn và cần nhiều thời gian đánh giá, thời điểm thông báo kết quả học bổng Đồng Hành kì 31 xin được hoãn đến tuần thứ hai của tháng 1/2017, thay vì thời điểm công bố ban đầu 31/12/2016. Mong các bạn sinh viên thông cảm. Chúc các bạn một năm 2017 hạnh phúc, thành công. Ban điều hành quỹ học bổng Đồng Hành (Paris)

“Nếu không có sự giúp đỡ từ Đồng Hành, cơ hội học tiến sĩ của tôi đã không thành hiện thực”

Picture1 - Copy

BÀI PHỎNG VẤN ĐOÀN MINH Ý NHI (HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH 2005) Tôi rất vui vì được phỏng vấn Đoàn Minh Ý Nhi, người đang hoàn thành khoá học tiến sỹ tại trường đại học Connecticut. Nhi tin rằng: nếu không có sự giúp đỡ từ Đồng Hành, cơ hội học tiến sỹ đã không trở thành hiện thực. Hãy đọc bài phỏng vấn dưới đây để thấy cuộc hành trình của Nhi từ tỉnh Bình Thuận đến nước Mỹ. (Lời của Murphy, tác giả bài phỏng vấn) — — Xin bạn vui lòng mô tả cuộc sống của bạn trước khi nhận học bổng Đồng Hành Tôi lớn lên ở một thị xã nhỏ của tỉnh Bình Thuận, cách