Bức thư từ Australia…

unnamed - Copy (2)

Thư từ Australia của Võ Hoàng Tam, một trong những thành viên đầu tiên nhận học bổng Đồng Hành, mừng Đồng Hành tròn 15 tuổi. — Mình là Võ Hoàng Tam. Hiện mình là nhân viên nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của IBM (International Business Machines) tại Melbourne, Australia. Trước khi làm việc ở IBM, mình từng làm nghiên cứu ở trung tâm nghiên cứu của SAP ở Singapore. Mình tốt nghiệp tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính từ trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Trong thời gian ở Singapore, mình có tham gia xây dựng và đóng góp cho chi nhánh của Đồng Hành tại Singapore. Năm nay, Đồng Hành kỉ niệm 15 năm thành lập.