Giới thiệu các chương trình hợp tác học bổng giữa Đồng Hành và các nhóm du học sinh tại Paris

Picture1

2009-2012 là giai đoạn sôi nổi diễn ra các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam tại Paris, nơi có nhiều nhóm du học sinh từng có thời gian học ở các trường đại học trong nước và mong muốn giúp đỡ lại các sinh viên khoá mới có hoàn cảnh khó khăn tại trường cũ của mình. Cùng một tinh thần “sinh viên vì sinh viên”, Đồng Hành và các nhóm cựu sinh trên đã tìm đến nhau để xây dựng các dự án học bổng chung trên tinh thần cùng đóng góp – cùng quản lí. Đó là lí do chương trình Đồng Hành – Xây Dựng, Đồng Hành – Cầu đường Pháp và Đồng Hành