“Qua các hoạt động hướng về Việt Nam, tôi muốn gửi gắm tình yêu đất nước…”

Picture2

—————————————————————— Minh Nguyệt (Phóng viên): Cháu chào chú Kiệt. Đầu tiên, cháu xin cảm ơn chú đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của Đồng Hành. Vậy là đêm hoà nhạc của tình đoàn kết lần thứ 7 đã một lần nữa diễn ra thành công. Nếu không được chú và gia đình luôn sẵn lòng giúp đỡ, sự kiện đã không thể được tổ chức hiệu quả và trở thành một hoạt động gây quỹ điển hình như vậy của Đồng Hành tại Pháp. Chú có thể nói cho chúng cháu biết thêm về chú, để chúng cháu hiểu hơn về sự gắn bó của chú với Đồng Hành, và rộng hơn, với đất nước Việt Nam? Chú Kiệt: Chú xin nói nói vắn tắt về gia đình chú. Vợ chồng chú là những người phụ trách đầu tiên của “Maison Vietnam” (Nhà Việt Nam), trung tâm văn hoá của UGVF (Hội người Việt Nam tại Pháp) từ khi nhà được khánh thành năm 1981. Sau này nhà được thay thế vào năm 1998 bởi Trung tâm Văn hoá Việt Nam (do chính phủ Việt Nam mở ra). Ngôi nhà đó đã được UGVF đặt niềm tin gửi

Read More...