Thông báo kết quả học bổng Đồng Hành kì 34

Du học Pháp - ước mơ của nhiều sinh viên nhận học bổng Đồng Hành

Các bạn sinh viên thân mến ! Trong học kì II năm học 2017 – 2018, Ban Điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành đã nhận được gần 400 hồ sơ xin học bổng. Sau vòng sơ loại ở Việt Nam và buổi đánh giá vào tháng tháng 5/2018 tại Pháp, ban điều hành đã thống nhất danh sách chính thức của các sinh viên được nhận học bổng Đồng Hành kì thứ 34 dưới đây: Khu vực miền Bắc (26 học bổng) –         Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (10) –         Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội (11) –         Trường Đại học Xây dựng (5) Khu vực miền Trung (47 học bổng) –         Trường Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng (8) –         Trường