Chương trình đỡ đầu – học bổng VKP năm học 2017-2018

Du học Pháp - ước mơ của nhiều sinh viên nhận học bổng Đồng Hành

Đây là chương trình học bổng theo dạng đỡ đầu các năm 3 và 4 Đại học cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam mà Đồng Hành có quan hệ hợp tác. Cụ thể, điều kiện để nộp học bổng như sau : từng nhận học bổng Đồng Hành là sinh viên năm thứ 3 hoặc 4 đại học từ tháng 9 năm 2017 (tức năm học 2017-2018) là sinh viên các khối thuộc khoa học – kĩ thuật có hoàn cảnh gia đình khó khăn và cần sự giúp đỡ của nhóm VKP để theo đuổi việc hoc đại học. Giá trị mỗi suất học bổng là 3,5 triệu VNĐ như học bổng