Học bổng Đồng Hành đến với sinh viên ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

Vậy là học bổng Đồng Hành đã đến với trường đại học thứ 7 của Việt Nam: trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Với sự giúp đỡ của Hội Ái Hữu Blaise Pascal và chi nhánh Đồng Hành tại Grenoble, trong tháng 04/2009, 25 suất học bổng Đồng Hành đã đến tay sinh viên của hai trường: Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

dh-ngoai-ngu-dn-3

Sinh viên đại học Ngoại Ngữ nhận học bổng Đồng Hành (4/2009)

Trao học bổng Đồng Hành cho sinh viên đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
Trao học bổng Đồng Hành cho sinh viên đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
Sinh viên đại học Bách Khoa Đà Nẵng nhận học bổng Đồng Hành (04/2009)
Sinh viên đại học Bách Khoa Đà Nẵng nhận học bổng Đồng Hành (04/2009)