Tổng hợp tin tức Đồng Hành tháng 05/2009

Đồng Hành xin vui mừng gửi đến các bác, các cô, các chú, các anh chị và các bạn sinh viên bản tin đầu tiên của Đồng Hành trên trang web mới. Bản tin Đồng Hành tóm lược những hoạt động trong thời gian qua của Đồng Hành. Trong số này: Gala Đồng Hành 2009:

Read More...