Lễ trao giải Chim Én 2009

Cuối cùng thì cánh én Đồng Hành cũng về đến đích. Nếu nhìn lại bảy tuần Đồng Hành tham gia Chim Én thì có thể thấy chúng ta đã khởi động rất từ tốn. Do biết đến Chim Én muộn, hồ sơ của Đồng Hành chỉ được gửi lên vào đêm ngày 21/05, chỉnh sửa

Read More...