Tổng hợp tin tức Đồng Hành tháng 06-07/2009

Kính gửi các cô bác, anh chị và các bạn, Đồng Hành xin gửi đến các cô bác, anh chị và các bạn bản tin hoạt động của Đồng Hành trong tháng 06-07/2009. Bản tin bao gồm các thông tin nổi bật sau: – Gala Đồng Hành 14/06 và soirée « Dans nos bras »

Read More...