Dự án Đồng Hành – CDP

Ngày 14 tháng 10, ban đại diện của Đồng Hành và CDP (Cầu Đường Pháp) đã có cuộc gặp gỡ để bàn thảo các chi tiết chính trong dự án hợp tác giữa 2 bên.  Kế hoạch chính trong thời gian tới như sau : Trao học bổng cho sinh viên Đại học Giao thông Vận

Read More...