Kết quả học bổng Đồng Hành kỳ 17

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng :
1. Cao Thanh Đàm
2. Đàm Thế Vinh
3. Đàm Tiến Việt
4. Lê Thế Cường
5. Nguyễn Huy Khanh
6. Nguyễn Quang Hiếu
7. Nguyễn Quang Thịnh
8. Nguyễn Quang Trung
9. Nguyễn Văn Phước
10. Phạm Anh Tuấn
11. Phạm Thị Mến
12. Phạm Văn Hà
13. Tô Thị Kim Tiến
14. Trần Hoài Thương
15. Trần Thị Xuân Thịnh
16. Trương Thị Ba
17. Võ Thanh Hùng
Đại học Bách Khoa Hà Nội:
1. Bùi Đình Dũng
2. Bùi Thanh Sơn
3. Đỗ Văn Hướng
4. Ngô Quốc Hưng
5. Nguyễn Đức Sang
6. Nguyễn Hữu Hiển
7. Nguyễn Thị Xoan
8. Nguyễn Tiến Hưởng
9. Phạm Tiến Đạt
10. Phùng Sĩ Hải
11. Tạ Hữu Cừ
12. Trần Quang Biển
13. Vũ Công Lực
Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội:
1. Diệp Hải Thịnh
2.  Điều Thị Hảo
4.  Đỗ Duy Hiếu
3.  Hà Mỹ Linh
5.  Hoàng Đình Linh
6.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết
7 . Nguyễn Thị Mịn
8.  Nguyễn Thị Phương
9.  Nguyễn Văn Thắng
10.  Phạm Quang Nam
11.  Phạm Thị Hải Yến
12 . Phan Thị Minh
13.  Phùng Thị Diệp Tuyền
14.  Võ Thị Hạnh
Đại học Xây Dựng Hà Nội:
1.  Đinh Văn Đoàn
2.  Hoàng Văn Đức
3.  Lê Văn Hoàn
4.  Mai Hoàng Đức
5. Nghiêm Quốc Huy
6.  Ngô Đức Thông
7 . Nguyễn Thị Ngát
8. Nguyễn Văn Toản
9.  Trương Văn Thắng
Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh:
1. Cáp Quang Mẫn
2.  Hà Huy Ngọc
3.  Hoàng Đình Hiếu
4.  Huỳnh Nam Khoa
5 . Lê Đăng Phương Thảo
6.  Lê Quang Phúc
7 . Lê Văn Lảm
8 . Nguyễn Nhựt Trường
9 . Nguyễn Thanh Hoàng
10.  Nguyễn Văn Quyền
11.  Phạm Thành Luân
12.  Phạm Thanh Tuấn
13.  Phan Khánh Nam
14.  Trần Lê Yến Châu
15.  Trần Ngọc Hoàng
Đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh :
1. Cao Thảo Quyên
2. Lê Minh Phong
3. Lê Minh Sang
4 . Lưu Hoàng Duy Khương
5 . Lưu Thị Yến
6.  Ngô Văn Thiệt
7.  Nguyễn Thị Hồng Vân
8.  Nguyễn Thị Mỹ Phước
9.  Nguyễn Thị Thu Hồng
10.  Nguyễn Thị Tuyết Hưng
11.  Nguyễn Văn Hùng
12.  Nguyễn Viết Tiến
13.  Trần Thị Tú Uyên
14.  Trần Văn Đài
15.  Vũ Thành Linh