Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành, học kỳ II năm học 2010-2011

Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành

Học kỳ II, năm học 2010-2011

I.Quỹ học bổng Đồng Hành:

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Học kỳ I năm học 2010-2011 này, quỹ đã trao được 103 suất học bổng cho các sinh viên ở 10 trường đại học trong cả nước. Bước sang học kỳ II, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình.

II. Học bổng Đồng Hành:

1. Phạm vi: Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại các trường đại học sau:

– Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh,
– Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh,
– Đại học Bách khoa Hà Nội,
– Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội,
– Đại học Xây dựng Hà Nội,
– Đại học Bách khoa Đà Nẵng,
– Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng,
– Đại học Sư phạm Đà Nẵng,
– Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

2. Điều kiện đối với sinh viên:

– là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường trong danh sách trên,
– có hoàn cảnh gia đình khó khăn,
– đạo đức tốt và học lực từ khá trở lên.

3. Giá trị học bổng:

Trong học kỳ II này, giá trị một suất học bổng Đồng Hành là: 2.500.000 đồng

Các bạn đã được xét trao học bổng trong học kỳ I hoặc những lần trước đó vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ II.

III. Hồ sơ và thủ tục:

Hồ sơ gồm có:

– Sơ yếu lý lịch, phiếu điều tra và mẫu câu hỏi có sẵn tại đây (lưu ý: dùng mực đen hoặc xanh đậm khi điền các hồ sơ),
– Bản sao (không cần công chứng) của bảng điểm của các kỳ học trước,
– Bản sao của các chứng nhận khác (nếu có): hộ nghèo, thi học sinh giỏi, v.v…

Các giấy tờ kể trên cần được đựng trong một túi hồ sơ, ngoài ghi “Hồ sơ Đồng Hành 2011 – [họ_và_tên_sinh_viên]” và nộp cho ban đại diện của Đồng Hành tại trường.

IV. Lịch:

Các bạn sinh viên theo dõi thông báo học bổng Đồng Hành được đưa về các trường để biết cụ thể về thời gian nộp hồ sơ ở trường mình

– Thông báo kết quả: dự kiến 10/05/2010.

Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức tháng 05/2011.

V. Liên hệ:

Các bạn sinh viên có thể gửi thắc mắc của mình tới [email protected], hoặc liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại trường

Paris, ngày 24 tháng 02 năm 2011

Chủ tịch Quỹ học bổng Đồng Hành

Vũ Anh Đức