Đại hội Đồng Hành năm thứ 13 qua ảnh

Chủ nhật ngày 10/11 vừa qua, quỹ học bổng Đồng Hành đã tổ chức đại hội tổng kết công tác nhiệm kì 2012 – 2013 và xác định phương hướng, nhiệm vụ 2013 – 2014. Chùm ảnh dưới đây mô tả vắn tắt về diễn tiến của đại hội.