Bản tin Đồng Hành tháng 11 – 2013

Giao lưu nghệ thuật kỉ niệm 4 năm hợp tác Đồng Hành – CDP

Ngày 9/11 vừa qua, nhóm cựu sinh viên trường đại học Giao thông vận tải tại Pháp (CDP) đã tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật “CDP-Đồng Hành, 4 năm một chặng đường” để kỉ niệm quãng đường phát triển của hợp tác trong thời gian qua. Những khách mời đặc biệt như nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nghệ sĩ saxophone Trần Vĩnh và nghệ sĩ guitar Ngô Minh Khánh đã biến đêm nhạc vượt ra khuôn khổ của một buổi giao lưu sinh viên, để trở nên vô cùng sôi động và chuyên nghiệp. Buổi giao lưu thu hút gần 100 bạn trẻ từ Paris cùng đến tham dự, trong đó một số tài năng trẻ trong giới du học sinh Việt tại Pháp cũng có những tiết mục góp phần vào sự thành công chung.

Ra đời vào năm 2009, hợp tác Đồng Hành – CDP đến nay đã góp 80 suất học bổng cho sinh viên 2 trường đại học Giao thông vận tải tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.

Bài chi tiết tại đây.

Các thành viên Đồng Hành tại đại hội

Đại hội Đồng Hành năm thứ 13

Chủ nhật ngày 10/11 tại Paris, Đồng Hành đã diễn ra đại hội thường niên của quỹ, nhằm tổng kết các hoạt động của năm học 2012-2013, và chuẩn bị phương hướng cho các hoạt động trong năm học 2013-2014. Đại hội có sự hiện diện của đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại pháp và nhà tài trợ Odon Vallet, người bạn thân thiết của Đồng Hành từ nhiều năm qua, cùng sự tham gia của đông đảo các thành viên hiện đang sinh sống và làm việc ở Paris, cùng các hội nhóm bạn bè tại Pháp.

Đại hội đã ghi nhận những thành công trong nhiệm kì 2012 – 2013, và thảo luận các vấn đề cần triển khai sắp đến. Ban điều hành nhiệm kì 2013 – 2014 đã được giới thiệu và ra mắt trước đại hội. Bạn Đoàn Nguyên Nhựt tiếp tục giữ nhiệm vụ chủ tịch.

 Bài chi tiết tại đây

Xét chọn hồ sơ kì 25 tại Paris

Buổi xét chọn hồ sơ kì thứ 25

Ngày 30-11, gần 30 thành viên của quỹ học bổng Đồng Hành đã tiến hành buổi chọn hồ sơ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để trao học bổng học kì I năm học 2013 – 2014. Năm nay, 230 đơn xin học bổng được gửi sang từ 11 trường đại học tại Việt Nam, trong đó rất nhiều trường hợp được ghi nhận chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão mạnh số 10 và số 11 đổ bộ vào miền Trung trong tháng 10 vừa qua. Trong buổi xét hồ sơ, nhà tài trợ Dương Văn Trung đã dành một suất học bổng đặc biệt có giá trị hơn 1000 euro/năm cho một bạn sinh viên bị bệnh nan y tại Tp Hồ Chí Minh.

Đồng Hành sẽ tổng hợp kết quả và thông báo trên website vào ngày 31/12/2013. Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức tại ba miền vào đầu tháng 1/2014. Dự kiến sẽ có khoảng 120 suất học bổng được trao.

Bài chi tiết tại đây

Buổi họp đầu tiên của Ban điều hành 2013 – 2014

Ngay trong chiều tối ngày chọn hồ sơ 30-11, ban điều hành đã tiến hành họp phiên thứ nhất của nhiệm kì 2012 – 2013 để tổ chức công việc trong thời gian đến. Các thành viên đã thảo luận những ưu điểm và hạn chế của quá trình triển khai chương trình học bổng kì 25, và phân công nhân sự cho các dự án đối ngoại và truyền thông tại Pháp. Một số ý kiến về việc thay đổi hình thức hồ sơ trong kì 26 cũng đã được trao đổi và cân nhắc.

Các vị trí quan trọng trong ban điều hành được cố định như sau: Bạn Trần Hoàng Chương phụ trách công tác đối ngoại, bạn Nguyễn Kiều Hiếu phụ trách đối nội, bạn Đỗ Quốc Khánh quản lí truyền thông. Nhiệm vụ thư kí được giao cho bạn Nguyễn Ngọc Nam và thủ quỹ mới là bạn Châu Thanh Trị.

Paris ngày 1/12/2013

Nhóm truyền thông


Soirée musicale en célébration du 4ème anniversaire de la coopération Dong-Hanh – CDP

Le 9 novembre, l’Union amicale des anciens étudiants de l’Université de Transports (CDP) a organisé une soirée musicale qui s’appelait “CDP – Dong-Hanh, 4 ans, un chemin” en célébration du développement de sa coopération avec l’Association Dong-Hanh depuis plusieures années. Avec la participation des invités très connus auprès de la communauté des artistes vietnamiens de France tels que le musicien Vinh-Tien NGUYEN, saxophoniste Vinh TRAN et guitariste Minh-Khanh NGO, la soirée a bien dépassé le cadre d’un parti d’une soirée étudiante pour devenir un concert professionnel et émotionnel. Le succès de la nuit est aussi venu de la participation avec enthousiasme des jeunes talents vietnamiens. La soirée a attiré un public d’une centaine de spectateurs.

Fondée en 2009, la coopération de Dong-Hanh – CDP a contribué jusqu’aujourd’hui 80 bourses à attribuer à des étudiants défavorisés des 2 universités de Transports (à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville).

Assemblée Générale de Dong-Hanh

13ème Assemblée Générale de Dong-Hanh

Dimanche 10 novembre, l’Assemblée Générale annuelle de Dong-Hanh a été tenue afin de faire un bilan d’activités de l’année 2012-2013, ainsi que d’introduire son plan pour le mandat 2013-2014. Etaient présents à l’Assemblée Générale: le représentant de l’Ambassade du Vietnam en France; M. Odon VALLET – le fondateur de la Fondation Vallet, ami de coeur de Dong-Hanh; ainsi que les membres de Dong-Hanh et des associations partenaires.

L’Assemblée Générale a reconnu les succès du mandat 2012-2013 puis discuter les points importants de l’année à venir. A la fin de l’AG, le nouveau Conseil Exécutif s’est présenté. M. Nguyen-Nhut DOAN a été réélu président du nouveau mandat.

 Voici l’article détaillé

25ème sélection de boursiers de Dong-Hanh

Le 30 novembre, 30 membres de Dong-Hanh a participé à la sélection finale de boursiers pour le premier semestre de l’année scolaire 2013-2014. Cette année, 230 dossiers ont été présélectionnés par les représentants de Dong-Hanh de 11 universités au Vietnam, parmi lesquels l’on remarque plusieurs cas de victimes de 2 super forts typhons au Vietnam au mois d’octobre. A l’occasion de la sélection, M. Van-Trung DUONG, un sponsor, a offert un cadeau spécial à un étudiant gravement malade à Ho Chi Minh-Ville: il s’agit d’une bourse de valeur plus de 1000 euros/an.

Les étapes finaux de la sélection se feront d’ici fin décembre de sorte que le résultat soit publié sur le site web de Dong-Hanh le 31 décembre 2013. Les cérémonies d’attribution de bourses seront organisées début janvier 2014. Dong-Hanh compte à octroyer 120 bourses ce semestre.

Voici l’article détaillé

25ème sélection de boursiers à Paris

Première réunion du Conseil Exécutif du mandat 2013-2014

Dès la fin de la sélection du 30 novembre, le Conseil Exécutif a tenu sa première réunion du mandat 2013-2014 pour distribuer de différentes missions aux membres ainsi que d’organiser ses premières activités. Le conseil a discuté les problèmes de la sélection de bourses. Certaines idées sur l’amélioration de la formes de candidature ont été introduites et sérieusement considérée.

Les missions les plus essentielles de l’Association ont été réparties: M. Hoang-Chuong TRAN responsable des relations en France, M. Kieu-Hieu NGUYEN responsable des dossiers et du contact entre Dong-Hanh en France et au Vietnam, M. Ngoc-Nam NGUYEN le secrétaire général, M. Thanh-Tri CHAU le trésorier.

Paris le 1er décembre 2013

Equipe de Communications