Bản tin Đồng Hành tháng 12-2013 và tháng 1-2014

Tháng 12 – mùa quyên góp từ thiện tại Pháp Tháng 12 hằng năm, vào thời điểm đón chào Giáng sinh và năm mới, người Pháp thường dành một khoản tiền từ thu nhập cá nhân để đóng góp cho các tổ chức từ thiện, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong nước

Read More...