Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 26

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Học kì I năm học 2013 – 2014

Read More...