Thông báo kết quả học bổng Đồng Hành năm học 2013-2014 dành cho học sinh THPT

Kính gửi: Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Quỹ học bổng Đồng Hành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban điều hành quỹ học bổng Đồng Hành xin trân trọng thông báo danh sách học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa

Read More...