Thông báo kết quả học bổng Đồng Hành – Nghệ Tĩnh năm học 2013-2014 cho Đại học Vinh

Các bạn sinh viên Đại học Vinh thân mến. Dưới đây là kết quả 10 sinh viên trường Đại học Vinh được trao học bổng Đồng Hành – Nghệ Tĩnh năm học 2013-2014 dựa trên kết quả xét chọn của ban điều hành quỹ học bổng vào tháng 4-2014. Danh sách sinh viên được nhận

Read More...