Thông báo kết quả học bổng Đồng Hành Singapore kì 26

Các bạn sinh viên đại học Kinh tế Luật, ĐHQG TP Hồ Chí Minh thân mến. Ban điều hành quỹ học bổng Đồng Hành Singapore xin trân trọng thông báo kết quả 12 sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật được trao học bổng Đồng Hành Singapore năm học 2013-2014 dựa trên kết quả

Read More...