Nhìn lại hình ảnh mùa trao học bổng thứ 26

Lễ trao học bổng tại Hà Nội (12/6/2014)

Lễ trao học bổng tại TP Hồ Chí Minh (31/5/2014)

Lễ trao học bổng tại Đà Nẵng (4/6/2014)

Lễ trao học bổng cho học sinh THPT tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Lễ trao học bổng Đồng Hành – Cầu Đường Pháp tại ĐH Giao thông vận tải CS2 (28/5/2014)

Lễ trao học bổng Đồng Hành Singapore tại ĐH Kinh tế Luật TP Hồ Chí Minh (28/5/2014)