Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 27

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2013 – 2014 vừa qua, quỹ đã trao 284 suất học bổng cho các sinh viên ở 13 trường đại học trong cả nước. Năm học này, Đồng Hành sẽ tiếp tục tiến bước cùng các bạn thông qua sự giúp đỡ từ những suất học bổng của mình.

I. Phạm vi chương trình học bổng Đồng Hành kì 27

Chương trình học bổng Đồng Hành kì 27 dành cho sinh viên được thực hiện tại các trường đại học sau:

– Đại học Bách khoa Hà Nội

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

– Đại học Xây dựng (*)

– Đại học Giao thông vận tải – cơ sở I tại Hà Nội(**)

– Đại học Vinh (***)

– Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Đà Lạt

– Đại học Bách khoa, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

– Đại học Giao thông vận tải, cơ sở II tại thành phố Hồ Chí Minh (**)

Chương trình học bổng tại trường đại học sau được điều hành bởi quỹ học bổng Đồng Hành Singapore:

– Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

II. Điều kiện đối với sinh viên tham gia học bổng Đồng Hành kì 27

– Là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai các trường đại học thuộc danh sách trên.

– Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (điều kiện tiên quyết).

– Có học lực trung bình các học kì đạt loại khá trở lên; có đạo đức tốt.

– Các bạn đã được nhận học bổng ở các kì trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ xét học bổng trong kì này nhưng cần cập nhật kết quả của kì học gần nhất.

III. Giá trị học bổng

Giá trị của học bổng Đồng Hành học kì II năm học 2012 – 2013 là 3.000.000 đồng / suất cho sinh viên

IV. Hồ sơ và thủ tục

1. Sinh viên các trường dưới đây sẽ làm hồ sơ theo hình thức trực tuyến tại trang hồ sơ trực tuyến

– Đại học Giao thông vận tải (cơ sở 1 tại Hà Nội và cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh)

– Đại học Đà Lạt

2. Sinh viên các trường còn lại làm hồ sơ theo hình thức hồ sơ giấy:

Xem chi tiết tại đây.

Hồ sơ phải được nộp cho đại diện của Đồng Hành tại trường Đại học bạn đang học.

V. Hạn nộp hồ sơ, phỏng vấn và thông báo kết quả

1. Hạn nộp hồ sơ:

– Sinh viên các trường Giao thông vận tải và Đại học Đà Lạt cần hoàn thành hồ sơ trực tuyến chậm nhất vào ngày 31/10/2014.

– Sinh viên các trường còn lại liên hệ với đại diện Đồng Hành tại trường đại học đang theo học để biết hạn nộp hồ sơ.

2. Thời gian phỏng vấn

– Sinh viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ được phỏng vấn trong tháng 11/2014 bởi đại diện Đồng Hành tại trường đại học của mình. Khi nhận được liên lạc mời phỏng vấn, các bạn cần có mặt đúng thời gian, địa điểm. Nếu không thể có mặt, các bạn cần báo ngay cho đại diện Đồng Hành tại trường.

3. Thời gian thông báo kết quả:

– Kết quả học bổng Đồng Hành kì 27 cho sinh viên sẽ được đại diện các trường thông báo đầu tháng 1/2015 và được cập nhật trên website ngày 4/1/2015.

VI. Liên hệ

Các bạn có thể gửi câu hỏi của mình đến địa chỉ thư điện tử [email protected] hoặc liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại trường mình theo học (tại văn phòng Đoàn trường hoặc bộ phận Công tác sinh viên).

Các bạn làm hồ sơ theo hình thức trực tuyến có thể gửi thư điện tử đến [email protected] để được giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Paris, tháng 9 năm 2014

Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành

——————-

Chú thích

(*) Chương trình học bổng cho Đại học Xây dựng được điều hành bởi Hợp tác Đồng Hành – Xây Dựng.

(**) Chương trình học bổng cho Đại học Giao thông vận tải được điều hành bởi hợp tác Đồng Hành – Cầu Đường Pháp.

(***) Chương trình học bổng cho Đại học Vinh được điều hành bởi hợp tác Đồng Hành – Nghệ Tĩnh.