Huỳnh Nam Khoa – học bổng Đồng Hành năm 2009

Huỳnh Nam Khoa

Huỳnh Nam Khoa, người tiếp lửa Đồng Hành

Huỳnh Nam Khoa

Huỳnh Nam Khoa

Tên: Huỳnh Nam Khoa

Tuổi: 23

Quá trình học tập:

2009-2013: Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp với bằng giỏi.

Từ 2013: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường đại học công nghệ Nan-yang, Sin-ga-po.

Năm nhận học bổng: 2009, kì thứ 16.

Sử dụng học bổng: Một phần của học bổng được dành để giúp đỡ gia đình Khoa sau bão. Phần còn lại Khoa dung để đăng kí một khóa học tiếng Anh.

Dự đinh tương lai: Hoàn thành chương trình tiến sĩ với đề tài “Nghiên cứu phương pháp tiết kiệm năng lượng cho nhà thông minh. Mở rộng chi nhánh của Đồng Hành tại Singapore.