Nguyễn Trọng Hiếu – học bổng Đồng Hành năm 2006, 2007

hieu

Nguyễn Trọng Hiếu

Tên: Nguyễn Trọng Hiếu

Tuổi: 25

Quá trình học tập:

2006 – 2009: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – Kĩ sư điện

2009 – 2012: Đại học Oregon, Hoa Kỳ – Bằng Kỹ thuật điện tử, Summa Cum Laude (bằng danh dự cao nhất).

Từ 2013 đến nay: Đại học Quốc gia Australia (Australia National University, ANU) – Thực hiện luận án tiến sĩ ngành vật liệu bán dẫn / tế bào năng lượng mặt trời.

Năm nhận học bổng: 2006 và 2007 (2 lần).

Sử dụng học bổng: Trọng Hiếu sử dụng học bổng lần thứ nhất để tăng cường kĩ năng tiếng Anh, chuẩn bị cho việc du học ở Mỹ. Học bổng thứ hai được sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu của mình tại Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Kế hoạch tương lai: Trọng Hiếu hi vọng sẽ hoàn thành luận án tiến sĩ tại ANU trong 3 năm đến. Về kế hoạch dài hạn, anh mong muốn nghiên cứu, giảng dạy tại một trường đại học hoặc viện nghiên cứu nổi tiếng. Sau đó, anh hi vọng sẽ trở về Việt Nam để đóng góp cho đất nước mình.