Thông báo về buổi họp ban điều hành tháng 12-2014

Thân gửi ban điều hành Đồng Hành, các thành viên Đồng Hành tại Pháp cùng những bạn bè quan tâm,

Buổi họp định kì lần thứ nhất nhiệm kì 2014-2015 Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành sẽ được diễn ra vào lúc 13h00 chủ nhật ngày 14/12/2014 tại 16 rue du Petit-Musc 75004 Paris (trước 2 giờ so với thời gian xét chọn hồ sơ học kì I năm học 2013-2014)

Thân mời các thành viên Đồng Hành và tất cả những bạn bè quan tâm đến các hoạt động của quỹ cùng tham gia.

Trân trọng.

 

Paris ngày 7 tháng 12 năm 2014

Thay mặt ban điều hành