Lê Hồng Thái – học bổng Đồng Hành kì 22

Le Hong Thai nancy 22

Lê Hồng Thái

Họ và tên: LÊ Hồng Thái

Tuổi: 25

Quá trình học tập: Lớp Vật liệu tiên tiến – Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF – Agence universitaire de la Francophonie)

Ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu – Đại học Mỏ Nancy (ENSMN – École Nationale Supérieure des Mines de Nancy)

Năm nhận học bổng : 2012, một phần học bổng được dùng để đăng ký thi DELF B2, chứng chỉ đó đã giúp Thái thực hiện được ước mơ đến Pháp. Số tiền còn lại dùng để phụ thêm vào học phí và sinh hoạt phí. Bên cạnh đó, Quỹ học bổng còn tiếp tục đồng hành với Thái trong việc chọn trường, nộp hồ sơ học bổng thạc sỹ, v.v…

Kế hoạch cho tương lai : Cố gắng để hoàn thành tốt việc học tại trường Mines de Nancy và hướng đến việc nghiên cứu sâu thêm về cấu trúc Vật liệu, đặc biệt là các vật liệu mới như vật liệu Nano.