Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 28

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2013-2014, quỹ đã trao được 265 suất học bổng cho các sinh viên các trường đại học và các em học sinh lớp 12 ở Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Trong học kì II năm học 2014-2015, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình.

I. Phạm vi chương trình học bổng Đồng Hành kì 28

Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại các trường đại học sau:

 • Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • Đại học Giao thông vận tải
 • Đại học Xây dựng,
 • Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
 • Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
 • Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
 • Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
 • Đại học Bách khoa, ĐHQG TP Hồ Chí Minh
 • Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh
 • Đại học Đà Lạt
 • Đại học Vinh

II. Điều kiện đối với sinh viên tham gia học bổng Đồng Hành kì 28

– Là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai các trường đại học thuộc danh sách trên.

– Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (điều kiện tiên quyết).

– Có học lực trung bình các học kì đạt loại khá trở lên; có đạo đức tốt.

– Các bạn đã được nhận học bổng ở các kì trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ xét học bổng trong kì này nhưng cần cập nhật kết quả của kì học gần nhất.

III. Giá trị học bổng

Trong học kỳ II năm học 2014-2015, giá trị một suất học bổng Đồng Hành là: 3.000.000 đồng.
Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

IV. Hồ sơ và thủ tục

Sinh viên các trường còn lại làm hồ sơ theo hình thức hồ sơ giấy:

Xem chi tiết tại đây.

Hồ sơ phải được nộp cho đại diện của Đồng Hành tại trường Đại học bạn đang học.

V. Hạn nộp hồ sơ, phỏng vấn và thông báo kết quả

1. Hạn nộp hồ sơ:

– Sinh viên liên hệ với đại diện Đồng Hành tại trường đại học đang theo học để biết hạn nộp hồ sơ.

2. Thời gian phỏng vấn

– Sinh viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ được phỏng vấn trong tháng 04/2015 bởi đại diện Đồng Hành tại trường đại học của mình. Khi nhận được liên lạc mời phỏng vấn, các bạn cần có mặt đúng thời gian, địa điểm. Nếu không thể có mặt, các bạn cần báo ngay cho đại diện Đồng Hành tại trường.

3. Thời gian thông báo kết quả dự kiến: 20/5/2015.
Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5/2015.

VI. Liên hệ

Các bạn có thể gửi câu hỏi của mình đến địa chỉ thư điện tử [email protected] hoặc liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại trường mình theo học (tại văn phòng Đoàn trường hoặc bộ phận Công tác sinh viên).

Các bạn làm hồ sơ theo hình thức trực tuyến có thể gửi thư điện tử đến [email protected] để được giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Paris, Singapore, tháng 9 năm 2014

Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành

——————-

Chú thích

(*) Chương trình học bổng cho Đại học Xây dựng được điều hành bởi Hợp tác Đồng Hành – Xây Dựng.

(**) Chương trình học bổng cho Đại học Giao thông vận tải được điều hành bởi hợp tác Đồng Hành – Cầu Đường Pháp.

(***) Chương trình học bổng cho Đại học Vinh được điều hành bởi hợp tác Đồng Hành – Nghệ Tĩnh.