Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 28

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2014, mô hình của quỹ được mở

Read More...