Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 28

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2014, mô hình của quỹ được mở rộng bởi các du học sinh Việt Nam tại Singapore và Đài Loan (Taiwan). Học kì I năm học 2014-2015, quỹ đã trao 121 suất học bổng cho sinh viên tại 14 trường đại học Việt Nam. Trong học kì II, Đồng Hành sẽ tiếp tục tiến bước cùng các bạn thông qua sự giúp đỡ từ những suất học bổng của mình.

I. Phạm vi chương trình học bổng Đồng Hành kì 28

Chương trình học bổng Đồng Hành kì 28 dành cho sinh viên được thực hiện tại các trường đại học sau:

– Đại học Bách khoa Hà Nội

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

– Đại học Xây dựng (chương trình được điều hành bởi nhóm Đồng Hành – Xây dựng)

– Đại học Giao thông vận tải – cơ sở I tại Hà Nội (chương trình được điều hành bởi nhóm Đồng Hành – Cầu đường Pháp)

– Đại học Vinh (chương trình được điều hành bởi nhóm Đồng Hành – Nghệ Tĩnh)

– Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Đà Lạt

– Đại học Bách khoa, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

– Đại học Giao thông vận tải, cơ sở II tại thành phố Hồ Chí Minh (**)

Đặc biệt, chương trình học bổng tại các trường đại học sau được điều hành bởi quỹ học bổng Đồng Hành Singapore và Taiwan

– Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh (bởi quỹ Đồng Hành Singapore)

– Đại học Cần Thơ (bởi quỹ Đồng Hành Taiwan)

II. Điều kiện đối với sinh viên tham gia học bổng Đồng Hành kì 28

– Là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai các trường đại học thuộc danh sách trên.

– Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (điều kiện tiên quyết).

– Có học lực trung bình các học kì đạt loại khá trở lên; có đạo đức tốt.

– Các bạn đã được nhận học bổng ở các kì trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ xét học bổng trong kì này nhưng cần cập nhật kết quả của kì học gần nhất.

III. Giá trị học bổng

Giá trị của học bổng Đồng Hành học kì II năm học 2014 – 2015 là 3.000.000 đồng / suất cho sinh viên

IV. Hồ sơ và thủ tục

Sinh viên cần hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn tại website hoặc tại trường bạn đang học.

Xem chi tiết tại đây.

Hồ sơ phải được nộp cho đại diện của Đồng Hành tại trường Đại học bạn đang học.

V. Hạn nộp hồ sơ, phỏng vấn và thông báo kết quả

1. Hạn nộp hồ sơ:

– Sinh viên các trường còn lại liên hệ với đại diện Đồng Hành tại trường đại học đang theo học để biết hạn nộp hồ sơ.

2. Thời gian phỏng vấn

– Sinh viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ được phỏng vấn trong tháng 4/2015 bởi đại diện Đồng Hành tại trường đại học của mình. Khi nhận được liên lạc mời phỏng vấn, các bạn cần có mặt đúng thời gian, địa điểm. Nếu không thể có mặt, các bạn cần báo ngay cho đại diện Đồng Hành tại trường.

3. Thời gian thông báo kết quả:

– Kết quả học bổng Đồng Hành kì 28 cho sinh viên sẽ được đại diện các trường thông báo trong tháng 5/2015.

VI. Liên hệ

Các bạn có thể gửi câu hỏi của mình đến địa chỉ thư điện tử contact@donghanh.net hoặc liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại trường mình theo học (tại văn phòng Đoàn trường hoặc bộ phận Công tác sinh viên).

Paris, tháng 3 năm 2015

Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành

——————-