Thư mời tham dự buổi xét hồ sơ kì 28 tại Pháp

Kính gửi các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm; các cô chú, anh chị, các bạn thân thiết của Đồng Hành, Vào mỗi học kì, quỹ học bổng Đồng Hành tổ chức một buổi gặp mặt để xét chọn hồ sơ từ các sinh viên Việt Nam, nhằm chọn ra những ứng viên xứng

Read More...