Thông báo kết quả chương trình học bổng Đồng Hành kì 28

Các thầy cô và các bạn sinh viên thân mến ! Trong học kì II năm học 2014 – 2015, Ban Điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành tại Pháp đã nhận được gần 300 hồ sơ xin học bổng được chọn qua vòng phỏng vấn sơ tuyển tại Việt Nam. Hồ sơ của các

Read More...

Thông báo kết quả học bổng Đồng Hành Singapore kì 28

Các bạn sinh viên đại học Kinh tế Luật, ĐHQG TP Hồ Chí Minh thân mến. Ban điều hành quỹ học bổng Đồng Hành Singapore xin trân trọng thông báo kết quả 14 sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật được trao học bổng Đồng Hành Singapore hoc kì II năm học 2014-2015 dựa

Read More...