Buổi trao học bổng Đồng Hành Singapore kì thứ 28

Theo lời tường thuật của anh Huỳnh Nam Khoa, chủ tịch – người sáng lập quỹ Đồng Hành Singapore.   “Chúng tôi đến trường ĐH Kinh Tế Luật vào buổi sớm một ngày đầu tháng 6/2015. Khi bước vào hội trường thì các em sinh viên đã có mặt đầy đủ, các em đứng lên

Read More...