Những hình ảnh tại buổi trao học bổng Đồng Hành Taiwan lần thứ nhất

Buổi trao học bổng đã được tổ chức vào ngày 5-6 vừa qua tại trường đại học Cần Thơ.

Hình ảnh tiêu biểu