Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 29

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay quỹ có trụ sở tại Pháp và các nhóm tình nguyện viên hoạt động gây quỹ thường xuyện tại Pháp, Singapore, Đài Loan. Năm học 2014 – 2015 vừa qua, quỹ đã trao 306 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên ở 13 trường đại học trong cả nước và các trường THPT ở 2 tỉnh, thành phố. Năm học này, Đồng Hành sẽ tiếp tục tiến bước cùng các bạn thông qua sự giúp đỡ từ những suất học bổng của mình.

I. Phạm vi chương trình học bổng Đồng Hành kì 29

Chương trình học bổng Đồng Hành kì 29 dành cho sinh viên được thực hiện tại các trường đại học sau:

– Đại học Bách khoa Hà Nội

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

– Đại học Xây dựng (*)

– Đại học Giao thông vận tải – cơ sở I tại Hà Nội(**)

– Đại học Vinh (***)

– Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Đà Lạt

– Đại học Bách khoa, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

– Đại học Giao thông vận tải, cơ sở II tại thành phố Hồ Chí Minh (**)

Chương trình học bổng tại trường đại học sau được điều hành bởi quỹ học bổng Đồng Hành Singapore:

– Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình học bổng tại trường đại học sau được điều hành bởi quỹ học bổng Đồng Hành Taiwan (Đài Loan):

– Khoa Khoa học tự nhiên và Khoa Triết học Mac Lênin, Trường đại học Cần Thơ

II. Điều kiện đối với sinh viên tham gia học bổng Đồng Hành kì 29

– Là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai các trường đại học thuộc danh sách trên.

– Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (điều kiện tiên quyết).

– Có học lực trung bình các học kì đạt loại khá trở lên; có đạo đức tốt.

– Các bạn đã được nhận học bổng ở các kì trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ xét học bổng trong kì này nhưng cần cập nhật kết quả của kì học gần nhất.

III. Giá trị học bổng

Giá trị của học bổng Đồng Hành học kì I năm học 2015 – 2016 là 3.000.000 đồng hoặc 3.500.000 đồng / suất cho sinh viên, tùy theo mức sống tại địa phương có trường sinh viên đang học.

IV. Hồ sơ và thủ tục

Sinh viên xem hướng dẫn và làm hồ sơ tại đây:

Xem chi tiết tại đây.

Hồ sơ phải được nộp cho đại diện của Đồng Hành tại trường Đại học bạn đang học.

V. Hạn nộp hồ sơ, phỏng vấn và thông báo kết quả

1. Hạn nộp hồ sơ:

Sinh viên các trường còn lại liên hệ với đại diện Đồng Hành tại trường đại học đang theo học để biết hạn nộp hồ sơ.

2. Thời gian phỏng vấn

– Sinh viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ được phỏng vấn trong tháng 11/2015 bởi đại diện Đồng Hành tại trường đại học của mình. Khi nhận được liên lạc mời phỏng vấn, các bạn cần có mặt đúng thời gian, địa điểm. Nếu không thể có mặt, các bạn cần báo ngay cho đại diện Đồng Hành tại trường.

3. Thời gian thông báo kết quả:

– Kết quả học bổng Đồng Hành kì 29 cho sinh viên sẽ được đại diện các trường thông báo đầu tháng 1/2016.

VI. Liên hệ

Các bạn có thể gửi câu hỏi của mình đến địa chỉ thư điện tử dưới đây:

– Sinh viên trường ĐH Kinh tế Luật, ĐHQG TP Hồ Chí Minh: contact-DHSing@donghanh.net

– Sinh viên trường ĐH Cần Thơ: contact-DHTaiwan@donghanh.net

– Sinh viên các trường đại học khác: contact@donghanh.net

Các bạn cũng có thể liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại trường mình theo học (tại văn phòng Đoàn trường hoặc bộ phận Công tác sinh viên).

Các bạn làm hồ sơ theo hình thức trực tuyến có thể gửi thư điện tử đến contact@donghanh.net để được giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Paris, Singapore, Đài Bắc, tháng 10 năm 2015

Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành

——————-

Chú thích

(*) Chương trình học bổng cho Đại học Xây dựng được điều hành bởi Hợp tác Đồng Hành – Xây Dựng.

(**) Chương trình học bổng cho Đại học Giao thông vận tải được điều hành bởi hợp tác Đồng Hành – Cầu Đường Pháp.

(***) Chương trình học bổng cho Đại học Vinh được điều hành bởi hợp tác Đồng Hành – Nghệ Tĩnh.