Thông báo Kết quả Học bổng Đồng hành Taiwan Kỳ 29 (Đại học Cần Thơ)

Thân gửi các bạn sinh viên trường đại học Cần Thơ,

Quỹ Đồng Hành Taiwan xin trân trọng thông báo kết quả xét chọn Học bổng Đồng Hành kì 29 dành cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Mời các bạn xem danh sách dưới đây.

Danh sách sinh viên nhận học bổng trường đại học Cần Thơ.

Lễ trao học bổng dự kiến sẽ được tổ chức tại Trường đại học Cần Thơ vào tuần cuối tháng 01/2016. Thời gian và địa điểm chính thức sẽ được thông báo tới các bạn được nhận học bổng qua email trước ngày nhận học bổng ít nhất 1 tuần.

Mọi ý kiến thắc mắc các bạn có thể gửi về địa chỉ contact-dhtaiwan@donghanh.net để được giải đáp.

Thân ái,

Quỹ Đồng Hành Taiwan