Thông báo Học bồng Đồng hành Đài Loan Kỳ 30 (Trường Đại học Cần Thơ)

Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng hành Đài Loan xin trân trọng thông báo về việc xét chọn học bổng « Đồng hành Đài Loan » đợt 1 năm 2016 dành cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ : 1. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành Đài Loan Quỹ học bổng

Read More...