Thông báo về việc thay đổi thời gian công bố kết quả học bổng Đồng Hành

Thân gửi các bạn sinh viên,

Do khối lượng hồ sơ nhận được lớn và cần nhiều thời gian đánh giá, thời điểm thông báo kết quả học bổng Đồng Hành kì 30 của các trường đại học sau sẽ được dời đến tuần đầu tiên của tháng 6/2016.

– Đại học Bách khoa Hà Nội

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

– Đại học Xây dựng

– Đại học Giao thông vận tải, cơ sở I và II

– Đại học Đà Lạt

– Đại học Bách khoa, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Mong các bạn sinh viên thông cảm.

Ban điều hành quỹ học bổng Đồng Hành (Paris)