Thông báo kết quả học bổng Đồng Hành kì 30

Các bạn sinh viên thân mến ! Trong học kì II năm học 2015 – 2016, Ban Điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành tại Pháp đã nhận được gần 500 hồ sơ xin học bổng. Sau vòng sơ loại ở Việt Nam và buổi đánh giá vào tháng 5/2016 tại Pháp, ban điều hành đã

Read More...