Thông báo về việc thay đổi thời gian công bố kết quả học bổng Đồng Hành kì 31

Thân gửi các bạn sinh viên,

Do khối lượng hồ sơ nhận được lớn và cần nhiều thời gian đánh giá, thời điểm thông báo kết quả học bổng Đồng Hành kì 31 xin được hoãn đến tuần thứ hai của tháng 1/2017, thay vì thời điểm công bố ban đầu 31/12/2016.

Mong các bạn sinh viên thông cảm.

Chúc các bạn một năm 2017 hạnh phúc, thành công.

Ban điều hành quỹ học bổng Đồng Hành (Paris)