Tham gia Đồng Hành – Thách thức và cơ hội

Chắc nhiều thành viên Đồng Hành đã tự hỏi tham gia Đồng Hành sẽ được gì cho bản thân? Tôi cũng đã tự hỏi vậy. Bạn mất thời gian, mất công sức cho Đồng Hành nhưng bạn nhận được gì?

Bây giờ nhìn lại, thời gian tham gia Đồng Hành với tôi là thách thức và cơ hội. Trong cuộc sống, các thách thức và cơ hội đem lại các bài học quí, giúp bạn rèn luyện bản thân, nâng cao kiến thức và kĩ năng mềm. Bạn thường phải trả phí cho các thách thức và cơ hội đó, nhiều khi không hề nhỏ. Ví dụ như việc đi học, bạn phải trả học phí và lao động để có kiến thức. Hoặc nếu bạn muốn biết về thị trường chứng khoán, bạn phải cất công học và có thể phải trả phí khi đầu tư cổ phiếu thua lỗ.

Với tôi, các thách thức tôi có với Đồng Hành bao gồm đặt ra mục tiêu và thực hiện mục tiêu đó, tổ chức thời gian hợp lí cho cả việc học và tham gia Đồng Hành, phải phát triển kĩ năng mềm để giao tiếp. Về cơ hội, tôi đã có thêm nhiều bạn, học thêm về kĩ năng quản lí, kĩ năng làm việc nhóm, được giao tiếp với nhiều người trong nhiều lĩnh vực và có một kinh nghiệm quí để ghi trong CV. Những bài học từ thách thức và cơ hội đó đều rất quan trọng trong cuộc sống.

Ví dụ như khi đi làm, các công ti sẽ không tuyển những người không có kĩ năng làm việc theo nhóm hoặc không giao tiếp tốt với mọi người. Bạn sẽ không thể làm người điều hành nếu không có kĩ năng quản lí. Tất cả những kĩ năng đó đều phải học và Đồng Hành là một trường học lí tưởng.

Ngoài các thách thức và cơ hội, tham gia Đồng Hành sẽ giúp được rất nhiều người khác và chắc chắn sau này khi nhớ lại, bạn sẽ tự hào về kinh nghiệm này.

Cuối cùng, tham gia Đồng Hành đã cho tôi nhận ra rằng mình đã may mắn thế nào. Tôi thêm quí trọng sự may mắn đó cũng như quí trọng những điều mình làm được từ công sức bỏ ra. ∎

Nguyễn Hải Nam

Chủ tịch Đồng Hành 2007-2008

Bài viết được đăng trong tập san 15 năm Đồng Hành