Chương trình đỡ đầu – học bổng VKP

Du học Pháp - ước mơ của nhiều sinh viên nhận học bổng Đồng Hành

Học bổng VKP là chương trình học bổng của nhóm VKP (Việt Kiều Pháp) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có nhiều vươn lên trong học tập. Kể từ năm học 2013-2014, quỹ học bổng Đồng Hành đã triển khai chương trình hợp tác với nhóm VKP nhằm hỗ trợ lâu dài cho các bạn sinh viên năm thứ 3 và 4 (sinh viên thuộc khối kỹ thuật – khoa học) từng nhận học bổng Đồng Hành trong 2 năm đầu học đại học. Cụ thể, học bổng VKP cho sinh viên Đồng Hành sẽ hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình học đại học đến lúc ra trường với số tiền 3.500.000 VNĐ/suất/kì.

1. Điều kiện để nộp học bổng như sau :

  •  Từng nhận học bổng Đồng Hành (không giới hạn kì nào)
  •  Là sinh viên năm thứ 3 hoặc 4 đại học từ tháng 9 năm 2020
  •  Là sinh viên các ngành khoa học tự nhiên – kĩ thuật có hoàn cảnh gia đình khó khăn và cần sự giúp đỡ của nhóm VKP để theo đuổi việc hoc đại học.
  • Các bạn chỉ cần làm hồ sơ 1 lần và nếu được chọn sẽ được hỗ trợ đến lúc ra trường.

2. Giá trị mỗi suất học bổng là 3,5 triệu VNĐ mỗi kì (7 triệu 1 năm).

3. Về cách thức nộp hồ sơ : Hồ sơ nộp học bổng bao gồm các giấy tờ sau đây :

  • Đơn xin học bổng viết bằng tay nêu rõ hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng của sinh viên (giống với thư xin học bổng của Đồng Hành)
  • Phiếu lí lịch sinh viên (tải tại đây)
  • Giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình (nếu có)
  • Kết quả học tập cho đến thời điểm hiện tại
  • Đơn cam kết danh dự của sinh viên (mẫu tải tại đây)
  • Đơn cam kết danh dự của gia đình (mẫu tải tại đây)

Các bạn hoàn thành hồ sơ và nối thành 1 tệp duy nhất với tên VKP2020_Họ_và_tên (không dấu)_Trường, ví dụ VKP2020_Nguyen_Van_A_BKHCM, hạn nộp hồ sơ là 07/09/2020. Hồ sơ xin học bổng được gửi về địa chỉ email VKP@donghanh.net với tiêu đề Học bổng VKP 2020 – tên sinh viên.

Các hồ sơ không hoàn chỉnh hoặc không tuân thủ đúng các yêu cầu trên sẽ không được xem xét.

Thay mặt Quỹ học bổng Đồng Hành

Paris ngày 24 tháng 8 năm 2020

Phụ trách chương trình VKP-Đồng Hành

Lê Hồng Thái