Kết quả học bổng Đồng Hành kỳ 37, học kỳ I năm học 2019-2020

Các bạn sinh viên thân mến ! Trong học kì I năm học 2019 – 2020, Ban Điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành đã nhận được hơn 500 hồ sơ xin học bổng. Sau vòng sơ loại ở Việt Nam và vòng đánh giá tại Pháp, Singapore và Hàn Quốc, ban điều hành đã

Read More...