Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kỳ 38

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.

Năm học 2018-2019, với hơn 1000 hồ sơ nhận được, Đồng Hành đã trao 250 suất học bổng cho các sinh viên các trường đại học trên khắp cả nước. Trong học kì II năm học 2019-2020, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình .

I. Phạm vi chương trình học bổng Đồng Hành kỳ 38

Chương trình học bổng Đồng Hành kỳ 38 dành cho sinh viên được thực hiện tại các trường đại học sau:

  • Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Đại học Xây dựng (*)
  • Đại học Giao thông vận tải – cơ sở I tại Hà Nội(**)
  • Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  • Đại học Vinh
  • Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
  • Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
  • Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
  • Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
  • Đại học Bách khoa, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đại học Giao thông vận tải, cơ sở II tại thành phố Hồ Chí Minh (**)
  • Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

  Chú thích:

  (*) Chương trình học bổng cho Đại học Xây dựng Hà Nội được điều hành bởi hợp tác Đồng Hành – Hội cựu sv Xây dựng tại Pháp.

  (**) Chương trình học bổng cho Đại học Giao thông vận tải được điều hành bởi hợp tác Đồng Hành – Cầu Đường Pháp (Hội cựu sv ĐH GTVT tại Pháp).

  Chương trình học bổng tại trường đại học sau được điều hành bởi quỹ học bổng Đồng Hành Singapore.

  • Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
  • Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội

  II. Điều kiện đối với sinh viên tham gia học bổng Đồng Hành kỳ 38

  • Là sinh viên các trường đại học thuộc danh sách trên (ưu tiên các bạn sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai).
  • hoàn cảnh gia đình khó khăn (điều kiện tiên quyết).
  • Có học lực trung bình các học kì đạt loại khá trở lên (điều kiện bổ sung).

  III. Giá trị học bổng

  Giá trị của học bổng Đồng Hành học kì II năm học 2019 – 2020 là :

  • 4.000.000 đồng/suất cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (trừ ĐH GTVT cơ sở 1 và 2)
  • 3.500.000 đồng/suất cho sinh viên các trường đại học khác
  • Lưu ý: Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

  IV. Hồ sơ và thủ tục

  Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập vào trang web https://donghanh.net từ ngày 01/05/2020 và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 28/05/2020.

  Lưu ý : Đồng Hành chỉ nhận hồ sơ online (trừ trường ĐH Vinh).

  Clip ngắn dưới đây cũng tóm tắt đầy đủ quy trình làm hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

  V. Hạn nộp hồ sơ, phỏng vấn và thông báo kết quả

  1. Hạn nộp hồ sơ:

  Sinh viên cập nhật đầy đủ hồ sơ trực tuyến trước 23h59 ngày 28/05/2020.

  2. Thời gian phỏng vấn

  Sinh viên vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được phỏng vấn vào  tháng 06/2020 bởi đại diện Đồng Hành (một số trường không tiến hành phỏng vấn). Khi nhận được liên lạc mời phỏng vấn, các bạn cần có mặt đúng thời gian, địa điểm. Nếu không thể có mặt, các bạn cần báo ngay cho đại diện của Đồng Hành.

  3. Thời gian thông báo kết quả:

  Kết quả học bổng Đồng Hành kỳ 38 sẽ được thông báo trên website, dự kiến vào cuối tháng 7. Thời gian trao học bổng sẽ được thông báo sau.

  VI. Liên hệ

  Trước khi gửi câu hỏi tới Đồng Hành, các bạn hãy đọc kỹ nội dung thông báo và tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình tại http://donghanh.net/hoidap/ để tránh lãng phí thời gian.

  Nếu vẫn không tim được câu trả lời, các bạn có thể gửi câu hỏi của mình đến địa chỉ thư điện tử dưới đây:

  Các bạn cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp thông qua facebook của Quỹ học bổng Đồng Hành: http://www.facebook.com/DongHanh .

  Paris, tháng 04 năm 2020

  Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành