Thành viên Đồng Hành

Cùng tìm hiểu các thành viên hiện tại đang hoạt động dưới mái nhà Đồng Hành nhé :

Đồng Hành tại Pháp

Nguyễn Đức Vinh

Chủ tịch Đồng Hành Pháp

Hoàng Hằng Nga

Thủ quỹ

Đinh Diệu Linh

Team truyền Thông

Khưu Thoại Khánh

Team hồ sơ học bổng

Lê Thành Hà

Việc gì cũng tham gia

Nguyễn Vương Quốc Thịnh

Chủ tịch Hội Đồng Tín Thác

Lê Hồng Thái

Cố vấn - Chủ tịch Đồng hành Pháp giai đoạn 2016-2020

Đồng Hành tại Singapore

Kiều Trung Hiếu

Chủ tịch Đồng Hành Singapore

Nguyễn Lê Ngọc Minh

Team truyền thông + Hồ sơ học bổng

Đồng Hành tại Hàn Quốc

Cao Thảo Quyên

Chủ tịch Đồng Hành Hàn Quốc

Đồng Hành tại Việt Nam

Trương Ngọc Kiểm

Đại diện Đồng Hành tại miền Bắc

Nguyễn Lê Duy

Đại diện Đồng Hành tại miền Trung

Nguyễn Hữu Nhã

Đại diện Đồng Hành tại miền Nam