Kết quả học bổng Đồng Hành kì 35, học kì I năm học 2018-2019

Các bạn sinh viên thân mến ! Trong học kì I năm học 2018 – 2019, Ban Điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành đã nhận được hơn 500 hồ sơ xin học bổng. Sau vòng sơ loại ở Việt Nam và buổi đánh giá vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tại tại Pháp, Singapore và Hàn Quốc, ban điều hành

Read More...

Tra cứu dữ liệu sinh viên nộp hồ sơ cho Đồng Hành Pháp kì 23 – 26

Mã trường  : Đại học Bách khoa Hà Nội  : Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội  : Đại học Xây dựng  : Đại học Giao thông vận tải (cơ sở 1 tại Hà Nội)  : Đại học Vinh  : Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng  : Đại học Kinh tế, ĐH

Read More...