Chấm điểm Đồng Hành tại Cambridge

Đây là lần thứ 2, ĐH tố chức chấm điểm ở Cambridge. So với lần trước, thành phần chấm lần này không chỉ sinh viên Cambridge mà còn có thêm các thành viên đến từ London. Theo đăng kí, sẽ có tổng cộng 12 người tham dự. Tuy nhiên đến phút cuối thì có thêm nhiều thành viên của Cambridge đến tham dự. Đây là một điều đáng khích lệ vì thời gian này các sinh viên Cambridge rất bận rộn cho kì thi duy nhất của cả năm học. Buổi chấm điểm hôm đó có tổng cộng 19 người: 14 từ University of Cambridge và 5 người đến từ London. Cũng phải nói thêm là Cambridge cách London chừng 100km và các bạn đến từ London phải tự đi tàu xuống Cambridge từ buổi sách để kịp chấm điểm.