Thông báo chương trình Học bổng Đồng Hành kì 36 – Học kì II năm học 2018-2019

_______________ I. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành: Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng Read More …

Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 35 – Học kì I năm học 2018-2019

Đối tượng dự tuyển Sinh viên năm thứ nhất hoặc thứ hai có tư cách đạo đức tốt; Có hoàn cảnh gia đình khó khăn; Học lực từ khá trở lên; Giá trị học bổng: 3.000.000đ – 4.000.000đ / suất/ Read More …

Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 34 – Học kì II năm học 2017-2018

I. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành: Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như Read More …

Thông báo chương trình Học bổng Đồng Hành kì 33 – Học kì I năm học 2017-2018

_______________ I. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành: Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng Read More …

Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 32 – học kì II năm học 2016-2017

I.Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành: Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh Read More …