Học bổng Đồng Hành đến với sinh viên ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

Vậy là học bổng Đồng Hành đã đến với trường đại học thứ 7 của Việt Nam: trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Với sự giúp đỡ của Hội Ái Hữu Blaise Pascal và chi nhánh Đồng Hành tại Grenoble, trong tháng 04/2009, 25 suất học bổng Đồng Hành đã đến tay sinh viên của hai trường: Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng