Đồng Hành

Chúng tôi là ai ?
Đồng Hành là một tổ chức được sáng lập vào năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam đang du học tại Pháp nhằm giúp đỡ các sinh viên nghèo học giỏi tại Việt Nam. Qua 12 năm hoạt động và phát triển, đến ngày hôm nay, quỹ học bổng Đồng Hành được biết đến như một trong những tổ chức từ thiện của sinh viên Việt Nam hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới. Với gần 200 thành viên và hơn 2000 suất học bổng dành cho các sinh viên nghèo học giỏi, tương đương với gần 4 tỷ đồng Viêt Nam, Đồng Hành đã thực sự trở thành một người bạn lớn với nhiều sinh viên hiếu học Việt Nam.
Mục Đích

Học bổng Đồng Hành hướng tới các sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nhiều phấn đấu và thành tích tốt trong học tập (học lực từ khá trở lên). Vào thời điểm hiện tại, học bổng Đồng Hành được trao tại 11 trường Đại học:

 1. Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
 2. Đại học Bách Khoa Hà Nội
 3. Đại học Xây dựng Hà Nội
 4. Đại học Giao thông vận tải Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
 5. Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
 6. Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
 7. Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
 8. Đại học Sư Pham Đà Nẵng
 9. Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh
 10. Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
 11. Đại học Vinh

Học bổng Đồng Hành được trao 2 lần một năm vào cuối mỗi học kỳ, với trị giá 3.000.000 VNĐ/suất, tương đương 110 euro.

Bên cạnh giúp đỡ các sinh viên, Đồng Hành cũng trao học bổng cho các học sinh lớp 12 đặc biệt khó khăn, có mong ước thi vào Đại học. Hiện tại, thông qua các Hội khuyến học, Đồng Hành đã trao học bổng này tại Thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Cà Mau.

Cơ cấu tổ chức

Hoạt động của Đồng Hành được quản lý bởi Ban Điều Hành, được bầu mỗi năm một lần.

 •  Đứng đầu Đồng Hành là Chủ tịch Đồng Hành, được bầu chọn công khai mỗi năm một lần vào dịp Đại hội Đồng Hành. Các công việc của chủ tịch được hỗ trợ trực tiếp bởi Thủ quỹ (quản lý tài chính) và Thư ký (phụ trách các tài liệu, văn bản).
 • Nhóm Đối nội có nhiệm vụ chính là quản lý việc xét chọn hồ sơ (từ khâu đầu tiên ở cơ sở cho đến vòng cuối cùng ở Pháp), liên lạc và hỗ trợ ban đại diện Đồng Hành tại Việt Nam trong khâu xét chọn hồ sơ. Nhóm Đối nội cũng giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển nhân lực cho Đồng Hành.
 • Nhóm Đối ngoại với nhiệm vụ chính là duy trì và phát triển các mối quan hệ với các nhà tài trợ và các tổ chức đối tác. Nhóm Đối ngoại cũng phụ trách việc tìm kiếm các nhà tài trợ và tạo dựng những sự hợp tác mới, trong đó bao gồm cả việc nhân rộng mô hình Đồng Hành tại các địa phương của Pháp (ngoài Paris) và tại các nước khác (ngoài Pháp).
 • Nhóm Truyền thông phụ trách việc xây dựng hình ảnh Đồng Hành, quản lý và biên tập nội dung cho các kênh thông tin (brochures, trang web, tập san hàng tháng, các bài báo về Đồng Hành…) đưa hình ảnh về các hoạt động của Quỹ đến các nhà tài trợ, các bạn sinh viên, cũng như bất cứ ai quan tâm đến các hoạt động của Đồng Hành.
 • Nhóm Kỹ thuật quản lý trang web và các dữ liệu của Đồng Hành, đảm bảo việc cung cấp và lưu giữ các thông tin, tài liệu của quỹ. Nhóm Kỹ Thuật cũng phụ trách việc chuẩn bị hồ sơ cho việc chấm điểm trực tuyến.