Quá trình phát triển

Thông qua biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng số lượng học bổng Đồng Hành đã tăng nhanh trong giai đoạn đầu và giữ ổn định trong những năm gần đây. Năm 2011, Đồng Hành quyết định tăng giá trị học bổng từ 1,5 triệu thành 2,5 triệu đồng đối với các bạn sinh viên Đại học, từ 1 triệu lên 1,5 triệu đồng đối với các bạn học sinh lớp 12, nhằm theo kịp với tình hình giá cả cuộc sống tại Việt Nam. Tuy vậy, số lượng học bổng Đồng Hành trao được là rất ít so với nhu cầu giúp đỡ của các sinh viên nghèo học giỏi ở Việt Nam. Đến thời điểm tháng 5/2011, Đồng Hành đã nhận được gần 10000 lá đơn xin học bổng, trong số đó, Đồng Hành chỉ trao được 1769  suất (chiếm tỷ lệ 17,8%) sau 20 lần trao học bổng.

Biểu đồ số lượng học bổng theo học kì qua các năm

Từ 17 suất học bổng đầu tiên cho sinh viên Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay, Đồng Hành đã đến với sinh viên của 10 trường Đại học và học sinh của 4 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 • 07/2001:  thành lập quỹ học bổng Đồng Hành, trao 17 suất học bổng tại Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2002: học bổng Đồng Hành đến với sinh viên Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội.
 • 2003: trao học bổng Đồng Hành cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, trao học bổng cho học sinh lớp 12 tại Huế, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh và Cà Mau.
 • 2004: trao học bổng tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
 • 2005: trao học bổng cho sinh viên Đại học Xây Dựng Hà Nội.
 • 2007: suất học bổng thứ 1000 được trao.
 • 02/2008: Thành lập Association ĐỒNG HÀNH theo luật 1901 của Pháp, thành lập nhóm Đồng Hành ở Anh và Đồng Hành ở Singapore.
 • 05/2009: Đã trao 1250 suất học bổng cho sinh viên và học sinh; bắt đầu trao học bổng cho sinh viên trường đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng.
 • 06/2009: Đồng Hành là một trong 5 tổ chức thiện nguyện được nhận giải thưởng Chim Én. Toàn bộ giá trị giải thưởng đã được dành để trao học bổng cho các sinh viên (17 suất). Đồng Hành cũng vinh dự nhận được nhiều khen thưởng (Giải thưởng tập thể danh dự do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trao, Giải thưởng nhóm sinh viên xuất sắc do hội sinh viên Việt Nam tại Pháp trao, giấy khen của hội khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh).
 • 2010: Học bổng Đồng Hành được trao cho sinh viên Đại học Kinh Tế Đà Nẵng và Đại học Sư Phạm Đà Nẵng.
 • 2011: Bắt đầu trao học bổng cho sinh viên Đại học Giao thông vận tải Hà Nội. Đồng Hành kỷ niệm 10 năm thành lập.
 • 2012: Bắt đầu trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Vinh thông qua hội đồng hương Nghệ Tĩnh ở Paris. Cũng trong năm này, concert Đồng Hành được tổ chức lần đầu tiên và dự kiến sẽ trở thành hoạt động thường niên của Đồng Hành. Học bổng thứ 2000 đã được trao.
 • 2013: Giá trị của học bổng được tăng thành 3 triệu đồng cho sinh viên.